и получайте дополнителльную скидку и удобство при заказе семинаров. Уже зарегистрированы? -

Декларація з податку на прибуток за 2020 для всіх категорій платників. Прибуткові новації – 2021 в ракурсі Закону № 1117: які норми відтерміновано на 2022 рік.

12 февраля в 14:00 Вебинар - Онлайн

1156 грн.

 

Габрук Елена Геннадьевна

ГАБРУК ОЛЕНА ГЕНАДІЇВНА – Незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, автор численних публікацій на податкову тематику в профільних бухгалтерських ресурсах, досвід лекторської роботи у сфері податків - 22 року і роботи в офіційному податковому виданні - 19 років.

 

12 лютого 2021 року. Тривалість з 14:00 до 17:00.

Програма вебінару. 

Хто звітує декларацією за 2020 рік? Особливості складання річної декларації  за  2020 рік  з різницями та без. Коли різниць за 2020 рік, з урахуванням новацій Закону № 466, не уникнути? Чи можна відмовитися від  застосування «коригуючих» різниць, якщо дохід менше 40 млн. грн? Як подати декларацію платникам, чий дохід за 2020р. менший за 40 млн. грн і які звітувала в 2020 р щоквартально;

Особливості складання декларації підприємствами, що перейшли в 2020 році з єдиного податку;

Обов’язкові реквізити декларації, без яких декларація перетворюється на папірець;

Фінансова звітність – обов’язковий додаток до декларації. Як обрати правильний пакет фінансової звітності, з огляду на  оновлення нормативки,  за  2020 рік?

Ув’язка основних показників фінансової звітності та декларації з податку на прибуток. Які показники фінансової звітності та декларації пильнують податківці? Оновлення  ризик- орієнтованої  моделі відбору платників до перевірки.

Бухгалтерський облік – першооснова об’єкта оподаткування прибутку для усіх платників податку:

 • відображення результатів інвентаризації (нестач, надлишків) в бухгалтерському обліку  та оподаткуванні на практичних числових прикладах с проведеннями;
 • резервування – 2020/2021;
 • списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості в  обліку та податкові наслідки для об’єкта оподаткування; списати чи відтермінувати?
 • дисконтування  зобов’язань та забезпечень з користю для обліку та оподаткування; чи можна дисконтування уникнути?
 • доходи та витрати майбутніх періодів;
 • «негосподарські» витрати в обліку, а де їх місце в податку на прибуток?
 • визнання витрат та доходів за документами, які надійшли із запізненням; складання внутрішнього документа; як правильно оцінити (визначити) суму господарської операції в акті; відображення запізнілих документів в обліку з податку на прибуток.

Коригуючі різниці, що збільшують/зменшують бухфінрезультат

додаток РІ:

 • оновлені коригуючі різниці для  «малюків» (ті, що подають  декларацію з податку на прибуток  раз на рік!!!
 • збитки попередніх звітних періодів – оцінюємо  за и проти; «збиткові» пастки для платника податку;
 • основні засоби без МНМА: «проблемна» амортизація; нульова вартість, ліквідаційна вартість, ремонти та поліпшення об’єктів; що зазначаємо в додатку АМ?
 • резерви та забезпечення: безнадійна заборгованість – податкові нюанси застосування п.14.1.11 ст.14 ПКУ та наслідки списання без мір по стягненню;
 • операції з нерезидентами: в якому «переліку» Ваш контрагент? які операції обмежуються? як фіскали контролюють 30%;
 • роялті;
 • самостійне річне коригування  по ТЦО;
 • уникаємо подвійного оподаткування; коли застосовується «зворотне» коригування?
 • податкові наслідки операцій з «неприбутковими» контрагентами, рахуємо ліміт витрат;
 • проблемні безоплатності: прощення дебіторської заборгованості, податковий статус контрагента має значення!
 • штрафи по-новому! переглядаємо умови договорів! штрафи контролерів збільшують податкову базу податку!
 • коригування га фінансовим витратам;
 • поворотна фінансова допомога надана/отримана  - чи завжди без податкових наслідків для податку на прибуток? оптимізація операції;
 • з єдиного податку на загальну систему оподаткування  чи навпаки: податкові застереження в різницях; виплати нерезидентам з оподаткуванням та без, застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування

додаток ПН:

 • виплата доходу нерезидентам у вигляді роялті, процентів, рекламних послуг, фрахту , штрафних санкцій та інших виплат;
 • податок на доходи нерезидента (репатріація), розрахунок ставки та вірне застосування курсу валюти;
 • документальне підтвердження сплати податку за кордоном та бенефіціарності;
 • застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування – як правильно “прочитати” та застосувати на практиці

додаток АВ:

 • дивіденди фізичним особам та юридичним, резидентам та нерезидентам – відображаємо все, враховуємо не все!
 • особливості застосування «формули» при обчисленні авансу при виплаті дивідендів на користь юридичних осіб;
 • ув’язка показників додатків АВ та ЗП;

додаток ВП:

 • вплив бухгалтерських помилок на податок на прибуток;
 • помилки з податку на прибуток -  способи виправлення; обираємо оптимальний варіант виправлення у залежності від суті помилки;

додаток ЗП:

основні правила зменшення:

 • врахування «закордонного» податку;
 • акцизу;
 • авансу по дивідендах.

додаток ПП – звітуємо про пільги; особливості заповнення.

Податкове зобов’язання  з податку на прибуток - -2020.

 

Вартість вебінару (Онлайн участь та відеозапис, відповіді на питання, матеріали в електроному вигляді) – 1156,00 грн. (без ПДВ)

Для постійних клієнтів – 1056,00 грн. (без ПДВ)

 

Наші реквізити: ФО-П Тюшкевич О.М.

п/р UA413206490000026006052658214
у ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві, МФО 320649, Код 2890916204.

Призначення платежу: за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку №77 від "__"______ 2021 р.

ФО-П Тюшкевич О.М. є платником єдиного податку на III групі за ставкою5%.

Зареєструватись на вебінар можливо натиснути кнопку "Заказать семинар", або зв'язавшись з нами по телефонам

(044)247-45-75 (багатоканальний)

(096)785-70-72 (VIBER); (099)425-65-86;

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ ДОПОМОГТИ І ВІДПОВІСТИ НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ

info@proficon.com.ua   www.proficon.com.ua